VinPearl beach

пляж винперл

Вьетнам, курорт Нячанг, пляж Винперл.

.